A Robotika három törvénye

1. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.

2. A robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az Első Törvény előírásaiba ütköznek.

3. A robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az Első és Második Törvény előírásaiba.

A robotika kézikönyve,
56. kiadás, 2058

 

Addenda: 0. A robotnak nem szabad kárt okoznia az Emberiségnek,
vagy tétlenül tűrnie, hogy az Emberiség bármilyen kárt szenvedjen. (Daneel Olivaw és Giskard Reventlov, 5222)

Advertisements
This entry was posted in Literature, Science. Bookmark the permalink.

1 Response to A Robotika három törvénye

  1. alice says:

    „Senki sem tudja bizonyosan, hogyan keletkezett az első gép. A mítosz így hangzik: Valamikor régen a Tralfamadoron olyan teremtmények éltek, amelyek egyáltalán nem hasonlítottak géphez. Nem voltak megbízhatóak. Nem voltak hatékonyak. Nem voltak kiszámíthatóak. Nem voltak tartósak. És ezek a szegény teremtmények nem szabadulhattak attól a gondolattól, hogy mindennek, ami létezik, célja van, és hogy némelyik cél magasabb rendű a többinél. Ezek a teremtmények idejük java részében azt igyekeztek megtudni, vajon mi az ő céljuk. És ahányszor úgy látszott, rájöttek, hogy mi a céljuk, a cél annyira alacsonyrendűnek tetszett, hogy a teremtményeket elöntötte az undor és a szégyen. Semminthogy pedig ilyen alacsonyrendű célt szolgáljanak, a teremtmények csináltak egy gépet a szolgálatára. Ezáltal a teremtmények magasabb célokat szolgálhattak. Valahányszor azonban magasabb célra leltek, még ez a cél sem volt elég magas. Gépeket csináltak tehát a magasabb célok szolgálatára is. A gépek pedig oly szakszerűen csináltak mindent, hogy végül rájuk bízták: tudják meg, mi lehet a teremtmények legmagasabb célja. És a gépek teljes őszinteséggel jelentették: a teremtményekről nem állítható, hogy volna egyáltalában céljuk. A teremtmények tehát kaszabolni kezdték egymást, mert mindennél jobban utálták mindazt, ami céltalan. És rá kellett jönniük, hogy még a kaszabolásban sem valami jelesek. Ezt a munkát is rábízták tehát a gépekre. És a gépek hamarabb végére jártak a munkának, mint amennyi időbe telik kimondani, hogy “Tralfamador”.

    (Kurt Vonnegut: A Titán szirénjei)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s