Resting Bird & Smiling Cat No. 1

 Kr.e. 110 és 32 között az ókori Római Birodalom területén (felváltva Rómában és Athénban) élt egy bizonyos Titus Pomponius Atticus, aki korának közismert szerkesztője, bankára és művész-patrónusa volt. S nem mellesleg közeli barátságot ápolt a híres Marcus Tullius Ciceroval, aki többször is hivatkozott rá munkássága során. Titus Pomponius Rómában született és nevelkedett, s csak fiatalkorában jutott el először Athénba, ahol annyira beleszeretett a görög kultúrába, hogy felvette az Atticus nevet, ami magyarul attikai embert jelent. Attika (vagy Attikai-félsziget) az egyike a 13 görög tartománynak, melynek központjában Athén helyezkedik el, de itt található Marathón vagy Salamis is.

A maga korában Atticus sikeres vállalkozásai és befektetései következtében megengedhette magának, hogy bő kézzel támogassa kora művészvilágát, különösképpen ami az írásbeliséget illeti: könyveket adott ki (többek között Cicero műveit is), nagy számban készíttetett másolatokat és ezekkel kereskedett birodalomszerte.

kb. 78 évesen, hosszú betegeskedése legvégén, önkezével megelőzve az elkerülhetetlent, még méltóságteljesen távozott eme árnyékvilágból.

 Kr.u. 101 és 177 között élt az ókori Görögországban Herodes Atticus, neves görög retorikus, szofista, a klasszikus görög kultúra újjáélesztője. Herodes a leggazdagabb görög családból származott, felmenői között helytartók, uralkodók találhatók. Apja volt Júdea 19. helytartója (Pilátus az ötödik). Élete során számos beszédét, szónoklatát jegyezték fel, melyekkel a helyi kultúrát hivatott támogatni, s többek között szónok-iskolát is alapított. Hazájáért végzett fáradhatatlan munkássága (iskolák mellett, színházak, fürdők, sport arénák alapításában vett részt) elismeréseként a mai napig utcanévtábla őrzi Atticus és felesége nevét is Athén belvárosában.

Advertisements
This entry was posted in Literature. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s