Zabhegyező?!

Robert Burns: Comin’ Through the Rye

O Jenny’s a’ weet, poor body,
Jenny’s seldom dry:
She draigl’t a’ her petticoatie,
Comin thro’ the rye!

Comin thro’ the rye, poor body,
Comin thro’ the rye,
She draigl’t a’ her petticoatie,
Comin thro’ the rye!

Gin a body meet a body
Comin thro’ the rye,
Gin a body kiss a body,
Need a body cry?

Gin a body meet a body
Comin thro’ the glen,
Gin a body kiss a body,
Need the warld ken?

Gin a body meet a body
Comin thro’ the grain,
Gin a body kiss a body,
The thing’s a body’s ain.

“Holdent gyakran éri bírálat jövőbeli tervei és elképzelései hiányáért. Ez azzal magyarázható, hogy egész egyszerűen képtelen elfogadni, hogy egy napon belőle is művi felnőtt lesz. Valószínűleg szerez egy ügyvédi diplomát, feleségül veszi Jane Gallaghert, aki szül neki két gyereket és csendesen éldegélnek majd New York egyik előkelő külvárosában. Azt mondhatnánk, ezek nem oly borús kilátások, ám egy probléma mégis adódik velük: ahhoz, hogy mindez elérhető közelségben legyen Holden számára, egyediségét kellene feláldoznia, hogy elismerhesse: ő is éppoly művi, mint a többiek. Jelen feltételek mellett ez nem lehetséges, s ezért nincs Holndennek a felnőttek számára is elfogadható jövőképe. De el kell ismerni, hogy Holden Caufield igenis rendelkezik tervekkel: mikor meghallotta, ahogy egy kisfiú Robert Burns versét, a Comin Tro’ The Rye-t énekli, Holden számára egyszerre világossá válik, mivel töltené az idejét legszívesebben: ő akar lenni a Catcher In The Rye, a Zabhegyező. (Hibás fordítás, ugyanis a “zabhegyező” megcsúfolása a kifejezés eredeti értelmének. Fogó a rozs mezőn, azaz a gyerekek őrzője, míg a zabhegyezés, annyit tesz, mint értelmetlenül tölteni az idő, unatkozni. – a szerk.) Ez a figura erősen szimbolikus jellegű, Holden egész világnézetét magába sűríti. A köré épített világban az összes kisgyerek az erény és ártatlanság zabmezejében játszik, ám közvetlenül emellett a felnőttség mély, sötét szakadéka tátong a mesterkéltség, érzéketlenség és közöny hegyes szikláival. Holden szerepe pedig az, hogy a szakadék szélén állva – ahogy a valóságban is két életszakasz határvonalán egyensúlyozik – megakadályozza, hogy a gyerekek lezuhanjanak.  Ő az, aki megmenti az összes gyermeklelket és segít nekik, hogy olyanok maradjanak, amilyenek. De lehetséges ez? Tisztának maradni, amikor minden és mindenki olyan unott? Talán ez nem csupán Holden, hanem egész civilizációnk problémája is. Ha meg tudnánk állni egy pillanatra, hogy megcsodáljuk a tócsán fodrozódó olajfoltot, ha bízni tudnánk a többiekben, világunk meg lenne mentve.”

Réti Zsófia

This entry was posted in Literature. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s