Vitéz nagybányai

Horthy személyével kapcsolatban lehet-e valami fejlődést, változást, egyszóval pozitívumot találni? Hiszen 25 év nagyon hosszú idő.

Véleményem szerint Horthy – bármilyen furcsán hangzik is – legnagyobb korszaka a német megszállásra esik. Van annál nagyobb tett, mint hogy egy államférfi hitleri megszállás alatt 250 000 ember, konkrétan magyar zsidó életét megmenti? S ezt nem csak én mondom, hanem a Horthyért egyáltalán nem rajongó kiváló magyar történész, Ránki György is mondja, aki mellesleg marxista és zsidó származású volt. Braham A magyar holocaust címen megjelent könyvének előszava idézi Ránkit: “….a sors iróniájaként – a pesti zsidóság megmentésében végül is Horthyé a döntő érdem”. Ez a 250 000 ember akkor Európa legnagyobb zsidó közössége volt.

Térjünk vissza Horthy személyére!

Mester Miklósnak a véleménye:
“Horthy Miklós ebben az időben 76 éves volt (1944). Kora és osztály-előítélete annyira merevvé tette egyéniségét, hogy nagyobb tömegeket fegyveres ellenállásba beszervezni nem tudott. Nem szerette a németeket. Általában a közhit angolbarátnak tartotta. A szociális kérdések iránt vajmi kevés, mondhatni semmiféle érzéket nem árult el. A legszebb világnak a feudális szellemű Ferenc József-i kort tartotta, amikor ő mint császári szárnysegéd, majd mint ellentengernagy fényes karriert ért el. Egyénisége az új idők követelményeihez alkalmazkodni nem tudott. Kis Osztrák-Magyar Monarchiát rendezett be magának Magyarországon. Egyet azonban el kell ismerni, a magyar függetlenséget keményen védelmezte, a túlzó nácibarátokat lépten-nyomon szabotálta, a zsidóüldözéseket nem helyeselte, sőt államfői tekintélyének maradványaival a legnehezebb időkben védte őket, amennyire csak tudta. A hadifoglyok gondozására külön figyelmet fordított. Személyesen vállalta a lengyel hadifoglyok és menekültek védelmét, amikor a lengyel követség végleg elhagyta Magyarországot. Az angol és francia hadifoglyok sorsa iránt állandóan érdeklődött.”

S még azt is meg kell említeni Horthy Miklós személyével kapcsolatban, hogy ez az államfő 25 évi regnálása alatt egyetlen négyzetcentiméterrel sem gyarapította vagyonát, s amikor 1945-ben kiszabadult a németek fogságából, az Amerikába menekült magyar zsidók gondoskodtak róla és családjáról.

Összegezve meg kell állapítanunk, hogy az elvetélt polgári forradalom és a proletárdiktatúra után Magyarország nem demokratikus irányban fejlődött, de parlamentáris rendszer volt, igaz, erősen korlátozott működéssel, masszív tekintélyelvű gyakorlattal súlyosbítva. Így aztán ami pozitívum kül- vagy belpolitikai  és szellemi téren történt, nem a társadalom aktív részvételével, és nem a rendszerből következően, hanem jobbára egy-egy kiváló képességű politikai személyiség (pl Bajcsy-Zsilinszky, Teleki) tevékenységének eredményeként következett be, s csak a társadalom kisebb csoportjainak részvételével. Tulajdonképpen ez a Horthy korszak legsúlyosabb kritikája.

Török Bálint: Horthy-rendszer

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s