Tar Lőrinc Pokoljárásáról

Tinódi Lantos Sebestyén: Zsigmond király és császárnak krónikája (Részlet)

Énekben hallottam, vagy volt, vagy nem volt,
Tar Lőrinc hogy pokolba bément volt,
Egy tüzes nyoszolyát õ látott volt,
Négy szeginél négy tüzes ember áll volt.

Szózatot ott Tar Lőrincnek adának,
Az nyoszolyát tartják Zsigmond királynak,
Érsek, püspek, két paraszturak voltanak,
Az négyember hamis urak voltanak.

Érsek az hamis dézmaért kárhozott,
Kancellárius levél-váltságáért kárhozott,
A két nemes úr dúlásért kárhozott,
Hamis vámszörzésért egyik kárhozott.

Nagy sok csodát Tar Lőrinc látott volt,
Egy tüzes kádferedőt ott látott volt,
Zsigmond császár hogy benne feredett volt
Mária király-leányával ott forgódik volt.

Sok párta nélkül való leányokat,
Szép menyecskéket és szép ruhásokat,
Kiknek Zsigmond megmérte köldekeket,
Hosszaságokat és ő szép tűgyeket.

Ezt császárnak Tar Lőrinc megmondá,
Ezt felelé: lészen arrol nagy gondja,
Mint az ő ágyát pokolból kiiktassa.
És hogy menyországra igazathassa.

Koronának egy kis ágát elrontá,
Tizenhárom várast õ elszakasztá,
Nyolcvanezer forintért zálagosítá,
Budán Szent Zsigmondot avval rakatá.

Belé kazdagságot, papokat szörze,
Jószágot nagy sokat oda engede,
Szent Zsigmondnak õ azt felnevezteté,
Hanemha ágyát avval kivethette.

Tar Lőrinc 1408-ban hűséges szolgálatainak jutalmául kapott Zsigmondtól útlevelet, hogy “lelkének szépsége” céljából európai körutat tegyen. 1409-ben indult útnak, s 1411-ben jött haza. Ezalatt megfordult Krétán, a dél-itáliai Bariban, Rómában, Paduában, mindenütt a szentek kegyhelyeit keresve fel — s így jutott el az észak-írországi Ulsterba, ahol meglátogatta Szent Patrick híres-hírhedett kápolnáját.

Élményeit a dublini királyi jegyzőnek, Jacobus Yonge-nak beszélte el, aki írásba foglalta azokat, és ez az élménybeszámoló lett a középkori magyar irodalom kincse.

This entry was posted in L'Derry, Literature. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s