A macondoi boszorkány

A mállott cserepek borzasztó robajjal beszakadtak, és a férfinak csak arra volt ideje, hogy rémületében felkiáltson, máris szétzúzta a koponyáját, és szörnyethalt a cementpadlón. Az idegenek, akik az ebédlőből hallották a csörömpölést, és odasiettek, hogy kivigyék a holttestet, megérezték bőrén a szép Remedios fullasztó szagát: úgy átjárta a testét, hogy a felhasadt koponyából nem vér szivárgott, hanem valami ámbraolaj, telítve a titokzatos illattal, s akkor megértették, hogy a szép Remedios szaga a halálon túl is kínozza a férfiakat, amíg csontjaik szét nem porladnak. De a szörnyű baleset és a másik két férfi halála közt, aki a szép Remedios miatt lelte vesztét, mégsem láttak összefüggést. Még valakinek áldozatul kellett esnie, amíg az idegenek és Macondo számos őslakója hitelt adtak a legendának, amely szerint Remedios Buendíából nem a szerelem, hanem a halál fuvallata árad.

Néhány hónap múlva győződtek meg róla, amikor a szép Remedios egy délután a barátnőivel együtt felkerekedett, hogy megnézze az új ültetvényeket. A macondóiaknak ugyanis az volt a legújabb szórakozásuk, hogy bejárják a banáncserjékkel szegélyezett, nedves és végtelen utakat, ahol még lomhán terpeszkedett a vadonatúj csend, mintha máshonnan hozták volna, és ügyetlenül adta tovább a hangot. Olykor fél méterrel arrébb sem lehetett jól hallani, amit mondtak, az ültetvény túlsó végében mégis tisztán megértették. A macondói lányoknak az új játék jó alkalmat adott a nevetésre, ijesztgetésre, rémüldözésre és tréfára, s esténként úgy emlegették e sétákat, mint egy álombeli élményt. Ez a csend olyan nevezetessé vált, hogy Ursulának nem volt szíve megfosztani a szép Remediost a szórakozástól, és megengedte, hogy egy délután ő is elmenjen, persze csak akkor, ha illően felöltözik, és még kalapot is vesz. Abban a pillanatban, hogy a lányok csoportja belépett az ültetvényre, halálos illat töltötte meg a levegőt. A cserjesorok között dolgozó férfiak úgy érezték, hogy különös igézet keríti hatalmába őket, és valami láthatatlan veszély fenyeget, s többen nem tudtak úrrá lenni a sírás ellenállhatatlan vágyán. A szép Remediosnak és rémült barátnőinek sikerült bemenekülniük egy közeli házba, mielőtt még rájuk rontott volna a megvadult hímek falkája. A négy Aureliano szabadította meg őket nem sokkal utóbb – az ő hamukeresztjeik ugyanis vallásos tiszteletben álltak, mint valami kasztnak a jelvénye, mint sebezhetetlenségük jegye. A szép Remedios nem mondta el senkinek, hogy az egyik férfinak a nagy kavarodásban sikerült a hasa táján belémarkolnia – olyan volt a keze, mint a sasnak a karma, ha a szakadék szélébe kapaszkodik. Amint egy pillanatig döbbenten szembenézett a támadóval, látta a férfi kétségbeesett tekintetét, amely izzó parázsként égette bele magát szánalomra indult szívébe. Aznap este a férfi a Törökök utcájában eldicsekedett vakmerő tettével, és fennhangon hirdette a szerencséjét, de néhány percre rá egy ló patája szétzúzta a mellét, s az idegenek sokasága végignézhette, amint az utca közepén vívja haláltusáját, és végül is megfullad a torkába szökő vértől.

Azt a feltevést, hogy a szép Remediosban halálos erő lakozik, immár négy cáfolhatatlan tény támasztotta alá. Noha néhány nagyszájú férfi tetszelegve hangoztatta, hogy az életét is odaadná, csak egyetlen szerelmes éjszakát tölthessen ezzel a vérlázító nővel, valójában egyikük sem erőltette meg magát érte. Lehet, hogy a meghódításához is, a veszélyek távol tartásához is elegendő lett volna az az egyszerű és primitív érzés, amelynek a neve szerelem, de éppen ez az egy senkinek sem jutott az eszébe.

Gabriel García Márquez: Száz év magány

Advertisements
This entry was posted in Literature. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s