Monthly Archives: February 2011

Nyugati eszkatológia

Jacob Taubesre szerint Izrael Történetfelfogása forradalmi újítás volt a gondolkozás történetében. A következő, egymással összefüggő vonásokat említi: “A történelem útja az időben halad.” “Az idő a világ rendje.” “Az idő a mérték, mely a bent és a kint távolságát méri.” … Continue reading

Posted in Literature, Såsom i en spegel | Leave a comment

Cléo de 5 à 7

Image | Posted on by | Leave a comment

Der Steppenwolf

Most már ezer nevem legyen! Mindenféle „magyarázat”, lélektan, megértésre, irányuló kísérlet segédeszközökre, elméletekre, mitológiákra, hazugságokra szorul, melyeket egy tisztességes szerzőnek kötelessége eloszlatni. Amikor azt állítjuk, hogy valami „fent” avagy „lent” van, állításunk máris magyarázatot igényel, mert „fent” és „lent” csupán … Continue reading

Posted in Literature | Leave a comment

Der Baader-Meinhof Komplex

KEZDETBEN CSUPÁN a felhők anarchista századként nyomulnak az égen és árnyékot vetnek a csonka erdőre amely- nek szélén ülök mellettem edit a lázadás szelleméről olvas ám szoknyája alatt mint buzgó nagy- bácsi kotorászgat a szél tudá- lékos szöcskék ugranak a … Continue reading

Posted in Literature, Såsom i en spegel | Leave a comment