Nyugati eszkatológia

Jacob Taubesre szerint Izrael Történetfelfogása forradalmi újítás volt a gondolkozás történetében. A következő, egymással összefüggő vonásokat említi:

“A történelem útja az időben halad.”
“Az idő a világ rendje.”
“Az idő a mérték, mely a bent és a kint távolságát méri.”
“Geometriailag szemlélve az időegyenes egyirányúan halad. Az időegyenes iránya visszafordíthatatlan.”
“Ebben az egyirányúságban az idő az élettel osztozik.”
“Az irány mindenkor egy végre irányul.”
“A vég lényege szerint eszkaton.”
A történelem lényege a szabadság.
“Az örökkévalóság a szabadság közege.”
“A mivégre a szellem kérdése, s a szellemnek nem szab határt az eredet.”
“Az egyirányú, visszafordíthatatlan időben a szellem uralkodik s tör előre.”
Így a szellem az idővel alkot szigorú egységet.
“Minden történés axiologikus (értékkel) és teleologikus (és céllal bíró) is egyben.”
“A történelem alapja az emlékezet.”
“Az emlékezet az az emberi szerv, amely az embert a történelembe ágyazza.”
A felejtés Izrael számára bukást és halált jelent.
“Izrael [történelemvíziója] átszakítja az ugyanannak örök visszatértéhez tapadó életkört, s ezzel először tárja fel történelemként a világot.”
“Középpontjává a történelem lesz, ekörül forog minden.”
“A keleti mítoszvilág, amely a természet örökkön visszatérő körmozgását írja le, Izrael történelmi rendeltetésébe íródik.”
“A kozmikus világév korszakai, melyek az asztrális mítoszokból származnak, az egyszeri történelem aiónjaivá alakulnak át.”
Isten szava hívás, mely az éjszakai aiónban felébreszt az álomból, mivel a mennyei hang az ádámi eredetre, a történelem előttire emlékeztet, és a megváltást, a történelem utániját ígéri.

Heller Ágnes: Ímhol vagyok

Advertisements
This entry was posted in Literature, Såsom i en spegel. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s