my point of view

Én magam valójában – ha politikai világnézetről van szó – szabadelvű konzervatív volnék; ha persze a konzervatív Magyarországon nem valami profasiszta politikai kereszténységet jelentene, a politikai táptalaját mindannak, ami a zsidók kiirtását 1944-ben oly nagyon könnyűvé tette. – A napokban a Népszabadságban Ungváry Krisztián kimutatta, hogy a magyar “úri osztályt” valójában a rablás lehetősége lelkesítette a zsidók legyilkolásában, az a lehetőség, hogy a rablott zsidóvagyonból szanálják az ország háborús veszteségeit, azaz önmagukat. – Szó, ami szó: Magyarországon más a liberális, mint Amerikában, és a konzervatív sem ugyanaz, mint, mondjuk, a francia, az olasz vagy az angol konzervatív. A politikai fogalmaknak is szituációjuk van, és ha ketten ugyanazt mondják is, homlokegyenest mást mondanak. Én magam, ami politikai világnézetemet illeti, Magyarországon politikailag béna, apolitikus vagyok; s ez abból adódik, hogy M.-országban nem tisztázták a zsidókkal való viszonyukat; amíg ez meg nem történik, zsidó kisebbségként kell gondolkodnom itt – egy kicsit infantilis módon -, míg ha átlépem a nyugati határt, tüstént olyan helyzetbe kerülök, ahol pontosan ismerem a szerepemet, egyáltalán, ahol szerepem van.

Politikai attitűdömet mégiscsak Japsersnél találtam megfogalmazva, szüleiről szólván, a legpontosabban: “szabadelvű, azaz egyszerre demokrata és konzervatív”. Persze ez a gondolkodásmód már régóta passzé, totálisan anakronisztikus. S, legalább politikai értelemben, én is az vagyok.

Kertész Imre: Naplójegyzetek 2000-ből
This entry was posted in Government, Literature. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s